FAQ

Hur sker betalningen?

Betalning sker via faktura med 10 dagars betalningsvillkor.

Hur stora bildfiler kan jag få?

De flesta bilderna kan du få upp till A2 300dpi, med enstaka undantag. Dock lägst A4 300dpi. Om man ska trycka en bild stort på t.ex. en vepa, sätter man vanligtvis upplösningen till mellan 30-150dpi. Det innebär att en bild i A4 300dpi ger en bild på 124cm i 72dpi.

Vilken kvalité har bildfilerna?

Alla bilder är redigerade och ställda efter samma normer som de största bildbyråerna har. D.v.s. att bilderna håller hög standard vad det gäller upplösning, skärpa, brus, färger samt frånvaro av artefakter som kromatisk abberation och liknande. Bilderna laddas ner i Jpg kvalité 10/12, 300dpi, AdobeRGB. Denna svaga komprimering gör att bilderna inte blir lika utrymmeskrävande samtidigt som kvalitén är till synes den samma som en okomprimerad bildfil. Om ni önskar en bild i Tiff-format (8 eller 16 bitar) kan ni kontakta mig, så ordnar jag det mot en administrationsavgift på 100kr per bild(+moms). Leverans sker då efter överenskommelse och jag skickar bildfilen via wetransfer.com.

När behövs modellrelease?

Modellrelease behövs när det i kommersiella sammanhang finns en identifierbar person i bilden. När det gäller nyhetstidningar krävs ej modellrelease. Den som publicerar bilden är enligt lag ansvarig för att modellrelease finns när det krävs. Det finns angivet för varje bild i detta arkiv huruvida modellrelease finns eller inte. Som regel finns modellrelease till avbildade människor i detta arkiv, de bilder som saknar modellrelease är bilder där det ej går att identifiera personer eller där personerna syns väldigt litet i bilden. Få undantag finns dock.

Kan jag köpa loss exklusiv användningsrätt?

Ja, RM-bilder kan antingen att köpas loss helt, eller köpas för exklusiv användningsrätt under valfri period. Endast vissa RF-bilder kan köpas loss helt eller för exklusiv användningsrätt under valfri period. Du är välkommen att höra av dig angående bild och pris för aktuell tidsperiod.

Powered by: Imagedesk